Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 1 Rektora ZUT z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia w drugim terminie oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/202 12.01.2022 09:24