Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 105 Rektora ZUT z dnia 22 września 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze „Zasady p 22.09.2022 09:55