Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 110 Rektora ZUT z dnia 27 września 2022 r. w sprawie powołania komisji stypendialnych dla uczestników studiów doktoranckich ZUT, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020, na rok akademicki 2022/2023 27.09.2022 13:14