Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora ZUT z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 30.09.2022 10:38