Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 114 Rektora ZUT z dnia 4 października 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. projektowania uniwersalnego w ramach projektu Akademia Kształtowania Przestrzeni Dostępnej 05.10.2021 14:27