Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 115 Rektora ZUT z dnia 10 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 153 Rektora z dnia 8 października 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny okresowej nauczycieli akademickich oraz uczelnianej komisji odwoławczej do rozpatrywani 11.10.2022 10:40