Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 117 Rektora ZUT z dnia 13 października 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 14.10.2022 10:50