Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 119 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 134 Rektora ZUT z dnia 25 września 2020 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020 – 2024 15.10.2021 09:35