Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 119 Rektora ZUT z dnia 14 października 2022 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków szkoleniowych w ramach projektu KA131_2021 programu Erasmus+ 14.10.2022 12:35