Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 120 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024 15.10.2021 09:38