Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 124 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw do podpisywania umów ... 15.10.2021 09:44