Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 125 Rektora ZUT z dnia 14 października 2021 r. w sprawie podstaw funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 15.10.2021 09:46