Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE nr 127 Rektora ZUT z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania komisji do spraw oceny wniosków szkoleniowych w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2021/2022 19.10.2021 12:07