Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 131 Rektora ZUT z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024 05.11.2021 12:20