Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 132 Rektora ZUT z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie 05.11.2021 12:21