Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 133 Rektora ZUT z dnia 8 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 09.11.2021 09:13