Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 135 Rektora ZUT z dnia 15 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 82 Rektora ZUT z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie wysokości kosztu godziny dydaktycznej w 2021 roku wykonywanej na studiach stacjonarnych w ramach kooperacji między wydział 16.11.2021 13:50