Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 137 Rektora ZUT z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 192 Rektora ZUT z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury planowania, realizacji i sprawozdawania wyników zadania audytowego w ZUT” 16.11.2021 13:54