Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 138 Rektora ZUT z dnia 16 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024 16.11.2021 13:55