Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 141 Rektora ZUT z dnia 18 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 119 Rektora ZUT z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji rektorskiej ds. zatrudnienia na stanowisku profesora Uczelni na kadencję 2020 – 2024 19.11.2021 09:44