Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 142 Rektora ZUT z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zaprzestania prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 19.11.2021 09:51