Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 143 Rektora ZUT z dnia 22 listopada 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 109 Rektora ZUT z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu działalności organizacji doktorantów w ZUT 22.11.2021 13:40