Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 149 Rektora ZUT z dnia 3 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 54 Rektora ZUT z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad postępowania w zakresie opiniowania i zawierania umów oraz udzielania pełnomocnictw do podpisywania umów o wykonani 03.12.2021 11:48