Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 154 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności do edukacji osób z niepełnosprawnością 23.12.2021 07:43