Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 155 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie wzorów druków harmonogramu pracy oraz wykazu godzin pracy pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu 23.12.2021 07:45