Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 158 Rektora ZUT z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 154 Rektora ZUT z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. dostępności do edukacji osób z niepełnosprawnością 31.12.2021 08:59