Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 37 Rektora ZUT z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań obronnych w ramach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w ZUT 07.03.2022 08:23