Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie Zasad uczestnictwa w procesie preinkubacji i inkubacji w Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT 12.04.2021 09:27