Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 40 Rektora ZUT z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 106 Rektora ZUT z dnia 20 września 2021 r. w sprawie wysokości świadczeń stypendialnych dla studentów w roku akademickim 2021/2022 07.03.2022 08:25