Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 42 Rektora ZUT z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024 15.03.2022 13:23