Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 45 Rektora ZUT z dnia 15 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w ZUT na kadencję 2020 – 2024 16.03.2022 09:07