Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 48 Rektora ZUT z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie utworzenia studiów pierwszego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku inżynieria w medycynie w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 31.03.2022 13:22