Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 50 Rektora ZUT z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego doktorantom w Szkole Doktorskiej w ZUT oraz ustalania jego wysokości 27.04.2021 13:35