Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 52 Rektora ZUT z dnia 5 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 150 Rektora ZUT z dnia 6 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 05.04.2022 13:19