Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 54 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 129 Rektora ZUT z dnia 18 września 2020 r. w sprawie powołania członków rad dyscyplin naukowych w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na kadencję 2020 10.05.2021 10:47