Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 55 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie nr 187 Rektora ZUT z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury „Tworzenie oraz zaprzestanie prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu” w Zach 10.05.2021 10:48