Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 55 Rektora ZUT z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 20 Rektora ZUT z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie Zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne, w tym tryb i warunki zwalniania z opłat, oraz za kształcenie na studiach podypl 11.04.2022 14:37