Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 56 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie stwierdzenia zgodności zmian wprowadzonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie w 10.05.2021 10:49