Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia studiów drugiego stopnia, o profilu ogólnoakademickim, na kierunku chemical engineering w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 26.04.2022 14:26