Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 61 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie terminów rekrutacji kandydatów finansowanych z programu „Doktorat wdrożeniowy” na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2022/2023 28.04.2022 13:27