Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora z dnia 13 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 77 Rektora ZUT z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Zasad wynagradzania osób realizujących zadania na rzecz projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym poz 14.06.2023 09:34