Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 63 Rektora ZUT z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnych do przeprowadzenia postępowań rekrutacyjnych kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej w ZUT w roku akademickim 2022/2023 28.04.2022 13:29