Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 64 Rektora ZUT z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 52 Rektora ZUT z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy ZUT 29.04.2022 13:39