Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie Regulaminu konkursu na Grant Rektora dla doktorantów Szkoły Doktorskiej w ZUT, realizowany w roku 2022 10.05.2022 14:37