Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 66 Rektora ZUT z dnia 16 czerwca 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 102 Rektora ZUT z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie Zasad organizacji procesu dydaktycznego w ZUT 19.06.2023 09:22