Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 67 Rektora ZUT z dnia 10 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 10 Rektora ZUT z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia wzorów kwestionariuszy ankiet do oceny jakości procesu dydaktycznego obowiązujących w procedurze „Zasady prowad 10.05.2022 14:38