Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 68 Rektora ZUT z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie przyznawania i wypłaty dziesiątego oraz piątego stypendium w miesiącu lipcu studentom ZUT 23.06.2023 09:58