Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 72 Rektora ZUT z dnia 19 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 37 Rektora ZUT z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w ZUT 20.05.2022 12:53