Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 73 Rektora ZUT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Polityki zarządzania ryzykiem w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 26.05.2022 10:36