Najnowsze akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 74 Rektora ZUT z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie Procedury zarządzania ryzykiem w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie 26.05.2022 10:37